از طریق فرم زیر می توانید مبلغ مورد نظر و هماهنگ شده با پانیذباکس جهت سفارش پروژه خود را بصورت مستقیم پرداخت نمایید.

 

لطفا پیش از پرداخت هرگونه وجه ، توسط شماره درج شده داخل سایت با پاینذباکس تماس بگیرید و پس از تایید اقدام به پرداخت کنید.